ÅRSMØTE

Det blir årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag 28. mars klokken 18:30 i studio på Skolen.

    Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsette kontingent
5. Behandle Innkomne forslag
6. Valg av styre
7. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor
8. Diverse

Vel møtt!
Hilsen styret

Voksentrening i regi av Grendalaget

Grendalaget har tatt initiativ til trening for oss voksne: mandag og onsdag er det innebandy kl 20-21. Her trengs ingen forkunnskap og alle er velkommen! Grendalaget har en del ekstra køller så man trenger heller ikke noe utstyr.

Fredag kl 20-21 er det avsatt tid til sirkeltrening. Om noen ønsker å ta opp igjen dette, kan man gi en lyd til iversen_morten@hotmail.com

 

Dalendagen 2018

Dalendagen blir søndag 2. september! vi gleder oss! Vi trenger voksne til å hjelpe til å gjennomføre arrangementet, fint om de kan sende en melding til torgeir.titland@gmail.com

 

Se for øvrig informasjon på facebook.

Det blir ikke kassebilløp i år. Ellers blir mye av det samme som tidligere 🙂

Årsmøte i Grendalaget

Her er agenda for årsmøte i Grendalaget:
Tid: 18. april 2018 klokken 19-20
Sted: Studio på Hjellestad skole
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsetter kontingentent
5. Innkomne forslag
6. Valg av styrerepresentanter
7. Eventuelt
Vi trenger nye styremedlemmer! Det er flott om noen kan melde sin interesse enten til meg eller valgkomiteen ved Frank Gjøsund eller Ivar Hjermann