ÅRSMØTE 29.MARS 2017 KLOKKEN 18:00

Mhgl inviterer til årsmøte:

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : ONSDAG     29.  MARS 2017
 • KLOKKEN          : 18:00

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomite
 9. Diverse

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.