Årsmøte i Grendalaget

Det blir årsmøte i Grendalaget 18. april 19-20. Mer informasjon kommer men om noen har saker som ønskes tas opp kan de sendes meg. Saker som skal behandles må være styret i hende 3 uker før årsmøte.
Om noen har lyst å delta i styret eller kjenner til gode kandidater så send en linje til valgkomiteen ved Frank Gjøsund eller Arne Økland