Årsmøte i Grendalaget

Her er agenda for årsmøte i Grendalaget:
Tid: 18. april 2018 klokken 19-20
Sted: Studio på Hjellestad skole
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsetter kontingentent
5. Innkomne forslag
6. Valg av styrerepresentanter
7. Eventuelt
Vi trenger nye styremedlemmer! Det er flott om noen kan melde sin interesse enten til meg eller valgkomiteen ved Frank Gjøsund eller Ivar Hjermann