ÅRSMØTE

Det blir årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag 28. mars klokken 18:30 i studio på Skolen.

    Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsette kontingent
5. Behandle Innkomne forslag
6. Valg av styre
7. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor
8. Diverse

Vel møtt!
Hilsen styret

RESULTATER DALENLØPET

 

Nr. Startnr. Navn Tid
1 56 Ulrik G. Olsen 13:15
2 72 Thomas Berge 14:02
3 78 Jacob Fleten 14:27
4 79 Andreas Fleten 14:45
5 70 Fredrik Berge 14:58
6 59 Tobias Melkevik 15:01
7 76 Jonas Gjøsund 15:07
8 57 Jacob Aarhus 15:15
9 54 Mads Håvåg Eide 16:19
10 77 Marianne Fleten 16:38
11 80 Sverre Fleten 17:34
12 55 Marie G. Olsen 18:15
13 60 Nina Melkevik 19:28
14 58 Markus Melkevik 20:00
15 63 Kristian E Rebnord 20:02
16 69 Kristian Berge 20:21
17 71 Mathias Berge 20:22
18 61 Anne Macody Lund 22:23
19 53 Thea Semine Håvåg Eide 22:42
20 81 Rita Haavag 22:43
21 62 Ulrik Hustad 24:08
22 67 Sofie Danielsen 24:30
23 66 Jacob Danielsen 24:50
24 68 Tore Danielsen 24:50
25 65 Sandra Birkeland 25:09
26 64 Elisabeth Berg 25:13
27 74 Julie Aarhus 28:39
28 75 Leonora Svanevik 28:43
29 73 Bjarte Aarhus 28:46

BLI MEDLEM !

GRENDALAGET TRENGER DIN STØTTE

Styret i Grendalaget består av frivillige personer som jobber for at vi alle skal få en bedre hverdag på Milde og Hjellestad.

Vi arrangerer sosiale treffpunkter, tar del i politiske diskusjoner og vedtak som påvirker oss og er aktiv for at idretten skal få bedre rammebetingelser.   I tett sammarbeid med idrettslaget Gneist disponerer vi fotballbanen «Dalen» på Hjellestad.  Vi arrangerer dugnader og vedlikeholder anlegget.

Noen av sakene som vi for tiden arbeider med er tiltak for redusering av flystøy og prosessen mot utbygging av godshavn i Raunefjorden.

For å kunne være handlingskrafig trenger vi din støtte. Jo flere medlemmer vi er, jo mere tyngde får vi!

Husk å merke innbetaling med navn og email, så holder vi deg oppdatert med nyheter fra Grendalaget.

Kontingenten er på kroner 250.- men om du ønsker å betale et større eller mindre beløp, så er du velkommen til det.  Du har flere muligheter om du vil bli medlem:

 • Bruk Vips, Milde og Hjellestad grendalag, # 05259 
 • Send mail til :  Info@mhgl.no og skriv at du vil bli medlem.  Du vil da motta faktura via mail på kroner 250.-
 • Sett ønsket beløp inn på konto :  3418.66.09834
 • Bruk Paypal linken under.

 


Medlemskap for 2017


På forhånd takk for støtten!

 

 

Hilsen Styret

 

Åpning av Tufteparken 7.juni klokken 18-20

Idrett Bergen Sør og IL Gneist har gleden av å invitere deg og din familie til den offisielle åpningen av Tufteparken på Hjellestad! Denne ettermiddagen vil du sammen med andre få muligheten til å oppleve Tufteparken og lære litt om hvordan man kan trene i apparatene. Ulike øvelser vil bli demonstrert og vi vil arrangere en liten konkurranse med premier, dette blir kjempegøy for hele familien!»

For å melde seg på/lese om arrangementet: Gå inn på :

https://www.facebook.com/events/293232027792685/

Kontakt meg om du lurer på noe!

Mvh

Even Haganes
Ressurskoordinator i Idrett Bergen Sør
Idrett Bergen Sør
Mobil: 45140071
www.idrettbergensor.no

«Sammen om å bedre folkehelsen»

Referat Årsmøte

Møtereferat 

Den 29.mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag, på Hjellestad Skole. (studio)

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent. En kommentar fra Svein at han ønsker dette i postkassen til neste år for bedre oppmøte. 

Årsmelding fra styret 

Alle aktiviteter er gjennomført i 2016 utenom Grendafesten som ble avlyst pga for lite oppslutning og interesse. Vi ser på alternativ til denne i 2017.

 • Sommermarked – gjennomført sammen med Jetski Klubben på parkeringsplass ovenfor klubbhuset. Godt gjennomført arrangement, litt lite salg for de som hadde «bod». Avsluttet med palleløp som var veldig populært både for store og små.
 • Dalendagen – Stor suksess og veldig god oppslutning. Ca. 60 + som var med på løpet, og ca. Det dobbelte som kjøpte femkamp akt. pass.
 • Julemarked – Flott arrangement men feil dato i 2016. Litt for tett på jul og kolliderer med de store julemarkedene rundt i Bergen. Vi forsøker oss på tidlig november i år og utvider bruktmarkedet.
 • Grendfesten – Ikke gjennomført pga lite oppslutning rundt arrangementet. Forsøker i år å slå dette sammen med sommermarkedet.

Miljø 

 • Flystøy – Grendalaget har vært i dialogen med flere forskjellige etater.
 • Idrettshall – Gneist jobber aktivt for å få denne realisert og prosjektet er overhodet ikke lagt på is…
 • Salgsvogn – Står fast, bør ikke «rulles». Kan alltid leies av lag som har kamp. Vi ønsker mer bruk av denne.

Dalen Idrettspark 

Arbeid som er uført i 2016

 • Asfaltering + 2 kummer for overvann.
 • 4 nye lyskastere montert
 • Flyttet lysbryter til garderobe på vegg utenfor teknisk rom.

Alle lys styres av kommunen elektronisk.

 • Tuftepark montert og tatt i bruk

Annet:

 • Alle trenere bør sjekke dørene etter siste treningstid.
 • Vi har hatt befaring for skifte av dekke under tufteparken. Kostbart, ca. 900,- pr. kvm for gummibark + gr.arbeid.
 • Tribune? Har sjekket pris på dette, ca. 300.000,- Er gjort henvendelse til Gneist og kommunen.
 • Kantstein settes opp på neste dugnad.

Regnskap 

Revisor syk, ikke revidert av revisor men ble gjennomgått i detalj og Godkjent av årsmøtet.

Kommentarer fra Linda:

 • Større utgift i 2016 – 20.000,- gitt i gave til Technolab
 • Ingen større inntekter, faste poster som arrangement, reklameinntek. og leieinntekter (kun sommermarkedet som gikk i + 1854,-)
 • Vi trenger flere sponsorinntekter gjennom reklameplakater på Dalen. Henviser til Ivar for bestilling/trykking. Kr. 1000,- pr. meter pr.år.

Kontingent 

Fastsette kontingent til kr. 250,-

Sendes ut sammen med oversikt over aktiviteter i år, sendes ut sammen med årsmøte innkalling til neste år i postkassene.

 

Innkomne forsalg 

 1. Endre tekst i vedtektenes §5 – godkjent
 2. Forslag å gi Redningsselskapet kr. 25.300,- fra MHGL til varmesøkende kamera. Ble godkjent.
 • Benkeforslag fremmet – Ønsker benker langs gjerde nede ved Sandringham. .

Styret 

Arne Økland trekker seg som formann men sier seg villig til å bli med et år til som styremedlem.  Nye styret ser derved slik ut :

 

Formann:            Morten Iversen

Kasserer:            Linda J. Eriksen

Styremedlem:   Hege Skare Larsen

Styremedlem:   Siv Høvik Sandnes

Styremedlem:   Catrine Eide Svanevik

Styremedlem:   Frank Gjøsund

Styremedlem:   Magnar Olsen

Styremedlem:   Ivar Hjermann

Styremedlem:  Torgeir Titland

Styremedlem:   Arne Økland

________________________________________

 

*       *      *

 

ÅRSMØTE 29.MARS 2017 KLOKKEN 18:00

Mhgl inviterer til årsmøte:

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : ONSDAG     29.  MARS 2017
 • KLOKKEN          : 18:00

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomite
 9. Diverse

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.

Julemarked 4.desember 13:00-16:00

Milde og Hjellestad Grendalag

inviterer til sitt årlige julemarked

på Hjellestad Skole!

Årets julemarked byr på flotte produkter fra våre utstillere,

juleverksted for barna, kafé og lykkehjul!

 

I år blir det også arrangert bruktmarked for vinterutstyr!

Alle som ønsker å selge, bytte eller gi bort noe er velkommen til det.

Påmelding til info@mhgl.no.

 

Dato: søndag 4. desember 2016

Tid: 13.00 – 16.00

Sted: Hjellestad skole, gymsalen

 

Vi gleder oss til å se deg der!

Husk kontanter!

DALENDAGEN 20.AUGUST KL.12:00

Grendalaget arrangerer «Dalendagen» lørdag 20.august.

Program for dagen:
kl. 11:30 Oppvarming med PT Marita Liseth.
kl. 12:00 Mosjonsløp – ca. 3,2104 km
kl. 13:00 Femkamp:
* straffespark
* 60-meteren
* ball i bøtte
* blinkskyting
* overraskelse (åpen post)

kl. 14:00 Kassebilløpet «Hjellestad Grand Prix». De som ønsker å være med her, må melde seg på med navn og navn på bil til info@mhgl.no Dette helst før lørdag.

Aktivitetspass kan kjøpes i kiosken fra kl. 11:00. Prisen er kl. 50,- pr. stk. Kiosken er for øvrig åpen under hele arrangementet.

Vi trenger flere frivillige som kan hjelpe til under arrangementet. Fint om de som har mulighet, kan melde seg til info@mhgl.no

Vel møtt!!

Dalen dagen start