ÅRSMØTE

Det blir årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag 28. mars klokken 18:30 i studio på Skolen.

    Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsette kontingent
5. Behandle Innkomne forslag
6. Valg av styre
7. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor
8. Diverse

Vel møtt!
Hilsen styret

BLI MEDLEM !

GRENDALAGET TRENGER DIN STØTTE

Styret i Grendalaget består av frivillige personer som jobber for at vi alle skal få en bedre hverdag på Milde og Hjellestad.

Vi arrangerer sosiale treffpunkter, tar del i politiske diskusjoner og vedtak som påvirker oss og er aktiv for at idretten skal få bedre rammebetingelser.   I tett sammarbeid med idrettslaget Gneist disponerer vi fotballbanen «Dalen» på Hjellestad.  Vi arrangerer dugnader og vedlikeholder anlegget.

Noen av sakene som vi for tiden arbeider med er tiltak for redusering av flystøy og prosessen mot utbygging av godshavn i Raunefjorden.

For å kunne være handlingskrafig trenger vi din støtte. Jo flere medlemmer vi er, jo mere tyngde får vi!

Husk å merke innbetaling med navn og email, så holder vi deg oppdatert med nyheter fra Grendalaget.

Kontingenten er på kroner 250.- men om du ønsker å betale et større eller mindre beløp, så er du velkommen til det.  Du har flere muligheter om du vil bli medlem:

 • Bruk Vips, Milde og Hjellestad grendalag, # 05259 
 • Send mail til :  Info@mhgl.no og skriv at du vil bli medlem.  Du vil da motta faktura via mail på kroner 250.-
 • Sett ønsket beløp inn på konto :  3418.66.09834
 • Bruk Paypal linken under.

 


Medlemskap for 2017


På forhånd takk for støtten!

 

 

Hilsen Styret

 

ÅRSMØTE 29.MARS 2017 KLOKKEN 18:00

Mhgl inviterer til årsmøte:

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : ONSDAG     29.  MARS 2017
 • KLOKKEN          : 18:00

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomite
 9. Diverse

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.