Åpning av Tufteparken 7.juni klokken 18-20

Idrett Bergen Sør og IL Gneist har gleden av å invitere deg og din familie til den offisielle åpningen av Tufteparken på Hjellestad! Denne ettermiddagen vil du sammen med andre få muligheten til å oppleve Tufteparken og lære litt om hvordan man kan trene i apparatene. Ulike øvelser vil bli demonstrert og vi vil arrangere en liten konkurranse med premier, dette blir kjempegøy for hele familien!»

For å melde seg på/lese om arrangementet: Gå inn på :

https://www.facebook.com/events/293232027792685/

Kontakt meg om du lurer på noe!

Mvh

Even Haganes
Ressurskoordinator i Idrett Bergen Sør
Idrett Bergen Sør
Mobil: 45140071
www.idrettbergensor.no

«Sammen om å bedre folkehelsen»

Referat Årsmøte

Møtereferat 

Den 29.mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag, på Hjellestad Skole. (studio)

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent. En kommentar fra Svein at han ønsker dette i postkassen til neste år for bedre oppmøte. 

Årsmelding fra styret 

Alle aktiviteter er gjennomført i 2016 utenom Grendafesten som ble avlyst pga for lite oppslutning og interesse. Vi ser på alternativ til denne i 2017.

 • Sommermarked – gjennomført sammen med Jetski Klubben på parkeringsplass ovenfor klubbhuset. Godt gjennomført arrangement, litt lite salg for de som hadde «bod». Avsluttet med palleløp som var veldig populært både for store og små.
 • Dalendagen – Stor suksess og veldig god oppslutning. Ca. 60 + som var med på løpet, og ca. Det dobbelte som kjøpte femkamp akt. pass.
 • Julemarked – Flott arrangement men feil dato i 2016. Litt for tett på jul og kolliderer med de store julemarkedene rundt i Bergen. Vi forsøker oss på tidlig november i år og utvider bruktmarkedet.
 • Grendfesten – Ikke gjennomført pga lite oppslutning rundt arrangementet. Forsøker i år å slå dette sammen med sommermarkedet.

Miljø 

 • Flystøy – Grendalaget har vært i dialogen med flere forskjellige etater.
 • Idrettshall – Gneist jobber aktivt for å få denne realisert og prosjektet er overhodet ikke lagt på is…
 • Salgsvogn – Står fast, bør ikke «rulles». Kan alltid leies av lag som har kamp. Vi ønsker mer bruk av denne.

Dalen Idrettspark 

Arbeid som er uført i 2016

 • Asfaltering + 2 kummer for overvann.
 • 4 nye lyskastere montert
 • Flyttet lysbryter til garderobe på vegg utenfor teknisk rom.

Alle lys styres av kommunen elektronisk.

 • Tuftepark montert og tatt i bruk

Annet:

 • Alle trenere bør sjekke dørene etter siste treningstid.
 • Vi har hatt befaring for skifte av dekke under tufteparken. Kostbart, ca. 900,- pr. kvm for gummibark + gr.arbeid.
 • Tribune? Har sjekket pris på dette, ca. 300.000,- Er gjort henvendelse til Gneist og kommunen.
 • Kantstein settes opp på neste dugnad.

Regnskap 

Revisor syk, ikke revidert av revisor men ble gjennomgått i detalj og Godkjent av årsmøtet.

Kommentarer fra Linda:

 • Større utgift i 2016 – 20.000,- gitt i gave til Technolab
 • Ingen større inntekter, faste poster som arrangement, reklameinntek. og leieinntekter (kun sommermarkedet som gikk i + 1854,-)
 • Vi trenger flere sponsorinntekter gjennom reklameplakater på Dalen. Henviser til Ivar for bestilling/trykking. Kr. 1000,- pr. meter pr.år.

Kontingent 

Fastsette kontingent til kr. 250,-

Sendes ut sammen med oversikt over aktiviteter i år, sendes ut sammen med årsmøte innkalling til neste år i postkassene.

 

Innkomne forsalg 

 1. Endre tekst i vedtektenes §5 – godkjent
 2. Forslag å gi Redningsselskapet kr. 25.300,- fra MHGL til varmesøkende kamera. Ble godkjent.
 • Benkeforslag fremmet – Ønsker benker langs gjerde nede ved Sandringham. .

Styret 

Arne Økland trekker seg som formann men sier seg villig til å bli med et år til som styremedlem.  Nye styret ser derved slik ut :

 

Formann:            Morten Iversen

Kasserer:            Linda J. Eriksen

Styremedlem:   Hege Skare Larsen

Styremedlem:   Siv Høvik Sandnes

Styremedlem:   Catrine Eide Svanevik

Styremedlem:   Frank Gjøsund

Styremedlem:   Magnar Olsen

Styremedlem:   Ivar Hjermann

Styremedlem:  Torgeir Titland

Styremedlem:   Arne Økland

________________________________________

 

*       *      *

 

ÅRSMØTE 29.MARS 2017 KLOKKEN 18:00

Mhgl inviterer til årsmøte:

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : ONSDAG     29.  MARS 2017
 • KLOKKEN          : 18:00

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomite
 9. Diverse

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.

Julemarked 4.desember 13:00-16:00

Milde og Hjellestad Grendalag

inviterer til sitt årlige julemarked

på Hjellestad Skole!

Årets julemarked byr på flotte produkter fra våre utstillere,

juleverksted for barna, kafé og lykkehjul!

 

I år blir det også arrangert bruktmarked for vinterutstyr!

Alle som ønsker å selge, bytte eller gi bort noe er velkommen til det.

Påmelding til info@mhgl.no.

 

Dato: søndag 4. desember 2016

Tid: 13.00 – 16.00

Sted: Hjellestad skole, gymsalen

 

Vi gleder oss til å se deg der!

Husk kontanter!

DALENDAGEN 20.AUGUST KL.12:00

Grendalaget arrangerer «Dalendagen» lørdag 20.august.

Program for dagen:
kl. 11:30 Oppvarming med PT Marita Liseth.
kl. 12:00 Mosjonsløp – ca. 3,2104 km
kl. 13:00 Femkamp:
* straffespark
* 60-meteren
* ball i bøtte
* blinkskyting
* overraskelse (åpen post)

kl. 14:00 Kassebilløpet «Hjellestad Grand Prix». De som ønsker å være med her, må melde seg på med navn og navn på bil til info@mhgl.no Dette helst før lørdag.

Aktivitetspass kan kjøpes i kiosken fra kl. 11:00. Prisen er kl. 50,- pr. stk. Kiosken er for øvrig åpen under hele arrangementet.

Vi trenger flere frivillige som kan hjelpe til under arrangementet. Fint om de som har mulighet, kan melde seg til info@mhgl.no

Vel møtt!!

Dalen dagen start

SOMMERMARKED 

Bilde

SOMMERMARKED LØRDAG 4.juni 16 på Hjellestad

Milde og Hjellestad Grendalag arrangerer sommermarked i sammarbeid med Hjellestad Jetski Klubb og Hjellestad Seilforening.  Mange aktiviteter og gøy for alle!

Har DU noe å selge? Dette er et marked, så du kan ta med deg noe du vil selge.

Klokkeslett:
12:00 til 15:00

Aktiviteter:

 • Seiling med joller for barn
 • Jetski turer for barna
 • Redningsselskapet UNG kommer
  Redningsskøyten kommer
 • Bodsalg
 • Kioskvogn (vafler, kaffe, kaker, pølse, is, brus osv.)

 

Ta en tur til Hjellestad og få en gøy og god opplevelse!

Alle er hjertelig velkommen       


Referat Årsmøte

Milde og Hjellestad Grendalag Avholdt årsmøte 9. mars 2016

 

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling


 2. Årsmelding


 3. Revidert regnskap
 4. Fastsette kontingent
 5. Behandle Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter


 7. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor
 8. Diverse:

Tilstede:

Hege Skare Larsen,  Linda Eriksen, Linda Hummelvoll, Ivar Hjermann,  Roar Bye, Magnar Olsen, Frank Gjøsund, Svein Eirik Sandnes og Arne Økland

 

 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

 1. Årsmelding

Styret informerte om  fjorårets aktiviteter, status på Dalen og om planlagt vedlikehold fremover.

De Faste arrangementene  ble gjennomført med variert deltakelse.

 Sommermarkedet ble gjennomført i Milde-vågen I samarbeid med milde Båtlag.   Det var her   liten deltagelse  selv med forholdsvis fint vær.   Grendelaget vil derfor i år flytte arrangementet til Hjellestad og  arrangere dette i samarbeid med Jet Ski klubben, Gneist idrettslag, Hjellestad Seilforening og Historielaget. Datoen er satt til lørdag 4.juni.

 Dalen dagen ble en kjekk dag for både store og små.  Det ble arrangert mosjonsløp og ”fem – kamp”.  God deltagelse med ytterligere flere deltagere enn året før.   Avholdes på Dalen Idrettsplass i August, helgen før skolestart

Mosjonsløp og ”5-kamp”.  Populært arrangement med mange innslag. Dalen dagen krever litt innsats for å få gjennomført men med god hjelp fra flere bla. PT. Marita til oppvarming, gikk dette som en lek.

Premier, Start / mål flagg innkjøpt. Har noe til senere år.

Grenda festen ble arrangert på Sandringham. Etter innsatsen for å arrangere denne festen står dessverre ikke antall deltagere i forhold til innsatsen. Styret vil derfor se på andre alternativer for gjennomføring.

Julemarked

Avholdes på Hjellestad skole i gymsalen, medio november.

Populært arrangement med variert utvalg av utstillere. Bra fremmøte gjennom hele arrangementet.  Juleverksted for barna hadde stor deltagelse.

Dalen idrettspark:

Det ble kort informert om Dalen Idrettspark og om plikter og rettigheter vi har her.

 Gneist står som eier, grendalaget disponerer 2.etg.

Grendalaget og Gneist kan uten omkostninger låne hverandres områder.

Kommunen :

Ansvarlig for vedlikehold på innsiden av gjerdet, bortsett fra enkel rydding ol. Hvor vi som bruker må ta ansvar.

Grendalaget :

Står for dugnader og vedlikehold utenfor gjerdet.

Setter treningstider for lag som sokner til Hjellestad.

Drift og tilfeldig vedlikehold.

I 2015 er det avholdt vår og høst Dugnader samt dugnad i vinter hvor vi jekket opp inngangspartiet på klubbhuset og støpte nye fundamenter.

Klubbhuset har fått nye møbler og lokalene vil få seg en skikkelig rydding ved neste dugnad.

Det trengs ytterligere oppfølging og vedlikehold på Dalen.  Det er nå laget budsjett for dette og det vil bli avholdt dugnader fremover for å opprettholde en god standard på anlegget.

Noen områder som må ha utført vedlikehold og utbedring i år:

 • Mur langs banekanten for å holde grus og sand vekke fra kunstgresset.
 • Tilrettelegge for bedre og sikker adkomst ved klubbhuset. Vi må asfaltere og en bør forandre trase ned til banen.
 • Inngang i syd må utbedres slik at jord og grus ikke kommer inn på banen
 • Drenering ved inngangsparti og ved klubbhus.
 • Ball binge trenger vedlikehold, kledning, nett, beise.

Flystøy

Grendalaget ønsker å innføre enkle støyreduserende prosedyrer / tiltak som vil gi en reduksjon av flystøy.  I dette arbeidet har vi vært i kontakt med en rekke etater.

Det er nå gjort vedtak i Bergen kommune angående helikopter og fly støy.  Prosessen er  fremdeles pågående og Grendalaget vil bli invitert til møte for å fremme våre synspunkter.

Utleie:

Grendalaget leier ut :

 • Salgsvogn
 • Partytelt
 • Stereoanlegg
 • Klubbhus
 1. Revidert regnskap

Fremlagte regnskap ble godkjent.

Resultatet av driften i 2015 ble et overskudd på kroner 5.556.-

Styrets fremlagte budsjett for 2016 ble godtatt.

 1. Fastsette kontingent

Kontingenten ble satt til å fortsatt være kroner 250.-

 1. Behandle Innkomne forslag

 Forslag A:

Styret foreslo vedtektsendringer i henhold til §4. :vedtektene §2, §4. og §5, Årsaken til forlaget var for å tilpasse vedtektene til den faktiske driften.

Vedtektene vil bli tilgjengelig på : mhgl.no

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag B:

Søknad om sponsormidler fra Teknolab Bergen v/Hjellestad  Skole.

Teknolab Bergen har tilgjengeliggjort masse teknisk utstyr i form av avansert Lego, PCer og undervisningsopplegg som benyttes av Hjellestad Skole i undervisning, i tillegg til at det arrangeres aktiviteter på fritid.

Teknolab trenger sårt sponsormidler til å komplettere og oppgradere. Eksempelvis trengs noen nye sensorer, nye batterier til Lego EV3 og noen PCer, da de gamle er sluttet å virke.

En del av utstyret er derfor ikke komplett, og kan inntil videre ikke benyttes i undervisning på Hjellestad Skole.

Årsmøtet var positiv til å kunne støtte dette tiltaket, da barna ved skolen har stor nytte av dette.  Det ble enighet om å innvilge inntil kroner 20.000.-  ved at Teknolab kan spesifisere sine utlegg.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av styrerepresentanter

Nytt styre i 2016

 • Linda Eriksen
 • Hege Skare Larsen
 • Ivar Hjermann
 • Magnar Olsen
 • Frank Gjøsund
 • Arne Økland
 1. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor

 

Revisor                        : Roar Bye

Valgkomite                 : Styret