ÅRSMØTE

Det blir årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag 28. mars klokken 18:30 i studio på Skolen.

    Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsette kontingent
5. Behandle Innkomne forslag
6. Valg av styre
7. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor
8. Diverse

Vel møtt!
Hilsen styret

ÅRSMØTE 29.MARS 2017 KLOKKEN 18:00

Mhgl inviterer til årsmøte:

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : ONSDAG     29.  MARS 2017
 • KLOKKEN          : 18:00

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomite
 9. Diverse

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.

Referat Årsmøte

Milde og Hjellestad Grendalag Avholdt årsmøte 9. mars 2016

 

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling


 2. Årsmelding


 3. Revidert regnskap
 4. Fastsette kontingent
 5. Behandle Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter


 7. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor
 8. Diverse:

Tilstede:

Hege Skare Larsen,  Linda Eriksen, Linda Hummelvoll, Ivar Hjermann,  Roar Bye, Magnar Olsen, Frank Gjøsund, Svein Eirik Sandnes og Arne Økland

 

 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

 1. Årsmelding

Styret informerte om  fjorårets aktiviteter, status på Dalen og om planlagt vedlikehold fremover.

De Faste arrangementene  ble gjennomført med variert deltakelse.

 Sommermarkedet ble gjennomført i Milde-vågen I samarbeid med milde Båtlag.   Det var her   liten deltagelse  selv med forholdsvis fint vær.   Grendelaget vil derfor i år flytte arrangementet til Hjellestad og  arrangere dette i samarbeid med Jet Ski klubben, Gneist idrettslag, Hjellestad Seilforening og Historielaget. Datoen er satt til lørdag 4.juni.

 Dalen dagen ble en kjekk dag for både store og små.  Det ble arrangert mosjonsløp og ”fem – kamp”.  God deltagelse med ytterligere flere deltagere enn året før.   Avholdes på Dalen Idrettsplass i August, helgen før skolestart

Mosjonsløp og ”5-kamp”.  Populært arrangement med mange innslag. Dalen dagen krever litt innsats for å få gjennomført men med god hjelp fra flere bla. PT. Marita til oppvarming, gikk dette som en lek.

Premier, Start / mål flagg innkjøpt. Har noe til senere år.

Grenda festen ble arrangert på Sandringham. Etter innsatsen for å arrangere denne festen står dessverre ikke antall deltagere i forhold til innsatsen. Styret vil derfor se på andre alternativer for gjennomføring.

Julemarked

Avholdes på Hjellestad skole i gymsalen, medio november.

Populært arrangement med variert utvalg av utstillere. Bra fremmøte gjennom hele arrangementet.  Juleverksted for barna hadde stor deltagelse.

Dalen idrettspark:

Det ble kort informert om Dalen Idrettspark og om plikter og rettigheter vi har her.

 Gneist står som eier, grendalaget disponerer 2.etg.

Grendalaget og Gneist kan uten omkostninger låne hverandres områder.

Kommunen :

Ansvarlig for vedlikehold på innsiden av gjerdet, bortsett fra enkel rydding ol. Hvor vi som bruker må ta ansvar.

Grendalaget :

Står for dugnader og vedlikehold utenfor gjerdet.

Setter treningstider for lag som sokner til Hjellestad.

Drift og tilfeldig vedlikehold.

I 2015 er det avholdt vår og høst Dugnader samt dugnad i vinter hvor vi jekket opp inngangspartiet på klubbhuset og støpte nye fundamenter.

Klubbhuset har fått nye møbler og lokalene vil få seg en skikkelig rydding ved neste dugnad.

Det trengs ytterligere oppfølging og vedlikehold på Dalen.  Det er nå laget budsjett for dette og det vil bli avholdt dugnader fremover for å opprettholde en god standard på anlegget.

Noen områder som må ha utført vedlikehold og utbedring i år:

 • Mur langs banekanten for å holde grus og sand vekke fra kunstgresset.
 • Tilrettelegge for bedre og sikker adkomst ved klubbhuset. Vi må asfaltere og en bør forandre trase ned til banen.
 • Inngang i syd må utbedres slik at jord og grus ikke kommer inn på banen
 • Drenering ved inngangsparti og ved klubbhus.
 • Ball binge trenger vedlikehold, kledning, nett, beise.

Flystøy

Grendalaget ønsker å innføre enkle støyreduserende prosedyrer / tiltak som vil gi en reduksjon av flystøy.  I dette arbeidet har vi vært i kontakt med en rekke etater.

Det er nå gjort vedtak i Bergen kommune angående helikopter og fly støy.  Prosessen er  fremdeles pågående og Grendalaget vil bli invitert til møte for å fremme våre synspunkter.

Utleie:

Grendalaget leier ut :

 • Salgsvogn
 • Partytelt
 • Stereoanlegg
 • Klubbhus
 1. Revidert regnskap

Fremlagte regnskap ble godkjent.

Resultatet av driften i 2015 ble et overskudd på kroner 5.556.-

Styrets fremlagte budsjett for 2016 ble godtatt.

 1. Fastsette kontingent

Kontingenten ble satt til å fortsatt være kroner 250.-

 1. Behandle Innkomne forslag

 Forslag A:

Styret foreslo vedtektsendringer i henhold til §4. :vedtektene §2, §4. og §5, Årsaken til forlaget var for å tilpasse vedtektene til den faktiske driften.

Vedtektene vil bli tilgjengelig på : mhgl.no

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag B:

Søknad om sponsormidler fra Teknolab Bergen v/Hjellestad  Skole.

Teknolab Bergen har tilgjengeliggjort masse teknisk utstyr i form av avansert Lego, PCer og undervisningsopplegg som benyttes av Hjellestad Skole i undervisning, i tillegg til at det arrangeres aktiviteter på fritid.

Teknolab trenger sårt sponsormidler til å komplettere og oppgradere. Eksempelvis trengs noen nye sensorer, nye batterier til Lego EV3 og noen PCer, da de gamle er sluttet å virke.

En del av utstyret er derfor ikke komplett, og kan inntil videre ikke benyttes i undervisning på Hjellestad Skole.

Årsmøtet var positiv til å kunne støtte dette tiltaket, da barna ved skolen har stor nytte av dette.  Det ble enighet om å innvilge inntil kroner 20.000.-  ved at Teknolab kan spesifisere sine utlegg.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av styrerepresentanter

Nytt styre i 2016

 • Linda Eriksen
 • Hege Skare Larsen
 • Ivar Hjermann
 • Magnar Olsen
 • Frank Gjøsund
 • Arne Økland
 1. Valg av medlemmer til valgkomite og revisor

 

Revisor                        : Roar Bye

Valgkomite                 : Styret

 

 

 

ÅRSMØTE 9.MARS KL. 18:00

Mhgl inviterer til årsmøte:

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : ONSDAG     9.  MARS 2016
 • KLOKKEN          : 18:00

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styrerepresentanter
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomite
 9. Diverse

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før årsmøte.

INNKALLING ÅRSMØTE 8. APRIL 2015

GRENDALAGET INNKALLER TIL ÅRSMØTE

 

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : 8.APRIL 2015
 • KLOKKEN          : 18:00

 

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2.  Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av styrerepresentanter
 6. Valg av revisor
 7. Valg av medlemmer til valgkomite
 8. Diverse:
 9. Informasjon om idretshall  v/ Nils Møllerup
 10. Informasjon om gang og sykkelstier v/ Trine Marcussen

Nytt styre

Til informasjon er det nå satt et nytt styre i Grendalaget. Det nye styret består av:

Formann : Arne Økland
Kasserer : Linda Josefine Eriksen

Styremedlemmer:

 • Mette Myrtvedt Rasten
 • Hege Skare Larsen
 • Frank Gjøsund
 • Gisle Tvedt
 • Magnar Olsen

Styret hadde møte 22. april og startet prosessen med å planlegge aktiviteter og drift.

Det vil bli jobbet med å skaffe 3-4 personer til inn i styret, enten som fullverdige styremedlemmer eller som “konsulenter”. Personer som ønsker å være med og bidra kan ta kontakt med noen i styret, eller sende mail til : mildeoghjellestadgrendalag@gmail.com

Vil benytte anledningen til å takke tidligere styremedlemmer og særlig Nils Møllerup for en særdeles god utført jobb.
Nils vil fortsette å samarbeide med styret angående arbeid med ny idrettshall på Dalen.

 

Med Hilsen
Milde og Hjellestad Grendalag

Årsmøte i Grendalaget

Det inviteres herved til årsmøte i Milde- og Hjellestad Grendalag.

Sted : Hjellestad Skole (studio) torsdag 27.mars kl. 19:30

Et årsmøte høres gjerne kjedelig ut, men dette er et svært viktig møtested for en oppsummering av 2013 og planlegging av 2014 for Grendalaget sine aktiviteter på Milde og Hjellestad.
Vi ønsker at DU skal være med å bestemme hva som har vært bra og mindre bra i 2013, og samtidig komme med innspill DU som bebo…er i vårt område ville satt pris på. Kanskje er du ny innflyttet til området, kanskje har du lyst å bidra med noe selv, kanskje vil du bare høre hva som skjer – DA er årsmøtet er en fin anledning for deg.

Mange mener Grendalaget i sin nåværende form er utdatert og bør fornyes.  Har du meninger om dette, så still gjerne opp på årsmøtet.

I 2013 har det skjedd mye positivt engasjement lokalt både i og utenfor Grendalagets regi: – etter 8 års venting har vi har fått ny kunstgressbane – det er blitt laget en flott trafikksikkerhetsplan for området – en aktiv gjeng har samlet seg for motstand mot utbygging av godshavn i vårt nærområde I tillegg til dette har det det vært Sommermarked, «Ta-sjansen», Ausekarane har vært på besøk, Julemarked og flere flotte arrangement i regi av båtlagene, folkehøyskolen og jetski klubben.

Styret i Grendalaget skal skifte ut flere personer i styret for kommende periode, og vi ønsker gjerne flere av dere velkommen inn for å bidra. Ta derfor kontakt med undertegnede om du ønsker å være med.
Endelig agenda for møtet vil komme nærmere.
Mvh Nils Møllerup Leder MHGL www.mhgl.no

Årsmøte Grendalaget

Til alle på Milde og Hjellestad

Det innkalles herved til Årsmøte i Milde og Hjellestad Grendalag.

Tid : Onsdag 20.mars kl.19

Sted : Studio – Hjellestad Skole

For de som er interessert i Grendalagets arbeid og som gjerne vil være med å påvirke veien videre – still opp på møte og få den informasjon du ønsker og kom med de innspill du måtte ha.

Det vil også bli gjennomført valg av nytt styre, og vi kan ikke nevne det ofte nok – vi trenger folk med i vårt arbeid.  Ønsker du, eller kjenner du noen andre, som har lyst til å delta i Grendalaget.  Still opp på møtet eller ta direkte kontakt med oss i styret på forhånd.  Mye er gjort, men mye kan gjøres mye bedre.  Dette kan DU være med å påvirke i ditt nærmiljø!

Vedlagt invitasjon (dobbelklikk på bildet)

MVH Styret i Grendalaget