INNKALLING ÅRSMØTE 8. APRIL 2015

GRENDALAGET INNKALLER TIL ÅRSMØTE

 

 • STED : HJELLESTAD SKOLE  «Studio»
 • DATO : 8.APRIL 2015
 • KLOKKEN          : 18:00

 

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2.  Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av styrerepresentanter
 6. Valg av revisor
 7. Valg av medlemmer til valgkomite
 8. Diverse:
 9. Informasjon om idretshall  v/ Nils Møllerup
 10. Informasjon om gang og sykkelstier v/ Trine Marcussen