Nytt styre

Til informasjon er det nå satt et nytt styre i Grendalaget. Det nye styret består av:

Formann : Arne Økland
Kasserer : Linda Josefine Eriksen

Styremedlemmer:

  • Mette Myrtvedt Rasten
  • Hege Skare Larsen
  • Frank Gjøsund
  • Gisle Tvedt
  • Magnar Olsen

Styret hadde møte 22. april og startet prosessen med å planlegge aktiviteter og drift.

Det vil bli jobbet med å skaffe 3-4 personer til inn i styret, enten som fullverdige styremedlemmer eller som “konsulenter”. Personer som ønsker å være med og bidra kan ta kontakt med noen i styret, eller sende mail til : mildeoghjellestadgrendalag@gmail.com

Vil benytte anledningen til å takke tidligere styremedlemmer og særlig Nils Møllerup for en særdeles god utført jobb.
Nils vil fortsette å samarbeide med styret angående arbeid med ny idrettshall på Dalen.

 

Med Hilsen
Milde og Hjellestad Grendalag