Statusoppdatering

Her får du løpende oppdateringer på hva som er status på utbygging av Dalen

Status per 01.03.2012

Prosjektet er nå kommet i gang hos kommunen og Gneist var nylig på møte for å gjennomgå status for Dalen og Sandsli banen.
Slik det ser ut p.t. er det mulig de klarer oppstart av arbeid til sommeren, men mest sannsynlig blir det i gangsatt arbeid først over sommer ferien. Dette betyr at vi kan håpe på grønt kunstgress på Dalen i løpet av høsten, men noe nærmere enn dette tør vi ikke si på næværende tidspunkt.

Status per 22.10.2011

Prosjektet går tregt hos Bergen Kommune og er enda ikke nådd frem til pulten hos de som prosjekterer utbyggingen. Når det gjelder Sandsli banen er planleggingen påbegynt og regner med byggestart våren 2012. I praksis betyr dette at vår utbygging på Dalen tidligst vil starte opp høsten 2012. Gneist vurderer i samarbeid med Sone Hjellestad og MHGL annen fremgangsmåte.

Status per 21.06.2011

Utbygging av Dalen blir godkjent i Byrådet.

Status per 16.05.2011

Trond Mohn gir kr 7,1 mill i støtte til kunstgressanlegg på Dalen.