TERRENGSYKKEL


Milde & Hjellestad Grendalags sykkelgruppe har laget til et område for terrengsykling i skogen nær skolen og Hjellestadklinikken. Tiltaket er gjort med grunneiernes tilltatelse. Det er etablert en ca 1km lang hovedsløyfe som kan sykles som en runde. Tanken er å spe på med alternative ekstrasløyfer eller snarveier etterhvert for økt variasjon, lettere eller vanskeligere, kortere eller lengre runder. Runden kan sykles med vanlige terrengsykler men likevel gi utfordringer for flest mulig. Vi ønsker minst mulig inngrep i terreng, så tilpasninger har vært utjevning av gamle stubber, klopper over myrhull, noe kapping av tørre grener nede på grantrær osv. Gruppen brukes til å planlegge og rapportere fremdrift på løypetilpasning og annet relatert til sykkelaktivitet i løypen.


Copyright @ All rights reserved

OM GRENDALAGETMilde og Hjellestad Grendalag jobber for å gjøre Milde og Hjellestad til en enda bedre plass å være for barn og voksne.


I tillegg til våre faste arrangementer hvert år, jobber vi samtidig med å sette fokus på saker som har felles interesse for beboerne.

KONTAKTMilde og Hjellestad Grendalag

PB 16 Hjellestad

5814 BERGEN


info@mhgl.no


https://www.facebook.com/mhgl.no