HJEM

Velkommen til Milde og Hjellestad Grendalag


Milde og Hjellestad Grendalag jobber for å gjøre Milde og Hjellestad til en enda bedre plass å være for barn og voksne. Vi pusser nå opp Grendalaget sin del av klubblokalet i andreetasje på Dalen Idrettspark.
Her vil vi etter planen få invitere på en kopp kaffe når vi er ferdige.  Følg oss på Facebook-gruppen

"Milde og Hjellestad Grendalag"

I tillegg til våre faste arrangementer hvert år, jobber vi samtidig med å sette fokus på saker som har felles interesse for beboerne. Det gjelder oppvekstmiljø, trafikk, natur og friluftsliv. Vi støtter og samarbeider også med andre aktører. 

Årsmøtet for 2021 planlegges elektronisk i slutten av mars 2021. 
Medlemmer over 18 år som har betalt kontingent for 2021 på kr. 150.- har stemmerett og kan påvirke våre valg gjennom den demokratiske prosessen.

Bli medlem i MHGL og støtt vårt arbeide for barn, ungdom og nærmiljøet - takk for din støtte!


Kontakt oss på epost:


Leder Fritidsklubben: Jeanette Evjen Dyrkolbotn - fritidsklubb@mhgl.no

Økonomisjef: Rebecca Munch-Tufte  - okonomi@mhgl.no

Nettsideredaktør: Bjørn Hjellestad - nettside@mhgl.no

Leder: André I. Hjellestad - leder@mhgl.no

I 2020 er Rebecca koordinator for julemarkedet 22.november på Hjellestad

Alle epost går da til julemarked@mhgl.noØvrige fellesepostadresser:

styret@mhgl.no

info@mhgl.no

kontakt@mhgl.no