Kontakt MHGL

Milde og Hjellestad Grendalag

"Grendahuset" på Dalen 2. etg

 Grendatunveien 15, 5259 Hjellestad


Postadresse:

Milde og Hjellestad Grendalag

Postboks 16 Hjellestad

5814 Bergen

Organisasjonsnummer: 981 436 253

Kontakt oss

Styreleder: Mikael Sletten -leder@mhgl.no

Økonomisjef: Roar Bye -okonomi@mhgl.no

Nettside, teknisk: nettside@mhgl.no

Utleie av lokale: utleie@mhgl.no


Amalie Krohn Madsen

Anders Søyland

Andre Harald Iversen Hjellestad

Melissa Renée Strand-Henriksen

Sverre Grevskott

Tina Kleppe Erdal

Trine Kobbeltvedt

Veronica Solås

Vibeke Haugland Stensrud


Om oss

MHLG

Milde og Hjellestad Grendalag tror på og jobber for et levende og positivt lokalsamfunn. Vi ønsker å gjøre Milde og Hjellestad til en enda bedre plass å være for barn og voksne.


Vi har pusset opp 2. etg. i Grendahuset på Dalen og har nå en flott samlingsplass med kjøkken. Du kan også leie lokalet til egne arrangementer.


I tillegg til ukentlige aktiviteter i Grendahuset pleier vi også å ha tre faste arrangementer hvert år; Sommermarked, Dalendagen og Julemarked.


Vi drifter også BUA Hjellestad i Bakkehuset, Mildevegen 178, der alle kan låne gratis utstyr for sport og fritid.


Og gjennom LivOGLyst #5259 j obber vi med å sette fokus på saker og aktiviteter som har felles interesse for beboerne. Det gjelder oppvekstmiljø, trafikk, natur og friluftsliv.


Det er alltid mye spennende akitiveter på gang i vårt nærområde, og det er viktig at vi følger med og kobler oss på som innbyggere. 


Vi har ingen ansatte og gjør alt på frivillig basis. Kom til Grendahuset eller ta kontakt med oss hvis du har en idé eller har lyst til å bli med på en aktivitet! 

Ved å støtte vårt arbeid, så kan vi sammen skape et trivelig sted å vokse opp og bo.

Derfor vil vi gjerne ha deg med på laget som medlem, og ditt bidrag går direkte tilbake til lokalsamfunnet.


Medlemskap i Milde og Hjellestad Grendalag koster 150kr pr år

Himmel og hav for et sted!