MHGL terrengsykkelløype

Milde og Hjellestad Grendalags Terrengsykkelgruppe

På intiativ fra Milde & Hjellstad Grendalag er det laget til et område for terrengsykling i skogen nær skolen og Hjellestadklinikken.


Det er etablert en ca 1km lang hovedsløyfe som kan sykles som en runde.

Tanken er å spe på med alternative ekstrasløyfer eller snarveier etterhvert for økt variasjon, lettere eller vanskeligere, kortere eller lengre runder.

Runden kan sykles med vanlige terrengsykler men likevel gi utfordringer for flest mulig.


Hjellestad MTB rundbaneløype ved Dalen Idrettspark