Bedrifter på Mildehalvøyen

Bedrifter på 5259

Det finnes mange driftige personer på Hjellestad og Milde - fra enkeltpersoner til aksjeselskap.
 Selger du noe som andre kan få levert i nabolaget?

Gi en lyd til nettside@mhgl.no om du driver en virksomhet som har adresse 5259

Badedamene

i Blondehuset