BLI MEDLEM

HVORDAN BLI MEDLEM?Det er to måter å betale inn årskontingent på:


1. Sett kroner 100.- inn på konto 3418.66.09834


2. Bruk Vipps, send kr. 100 til
#05259 Milde og Hjellestad Grendalag - Velg "Medlemsskap"


eller
#624354 Medlemskap (direkte) 


Skriv inn navn og mobilnr. på den/de det gjelder 

 
 
 
 
 

Copyright @ All rights reserved