ÅRSMØTE

Årsmøte 2020

Grunnet COVID-19 må vi gjøre tiltak for å kunne sikre at alle medlemmer får anledning til å delta og avgi stemme på årsmøtet. 

Årsmøte for inneværende år vil KUN bli digitalt og vil gå over 8 dager der du i ro og mak kan se på saken og avgi din stemme.

Avstemmingsperioden for de som er betalende medlemmer er fra 22.oktober 09:00 og frem til 30. oktober kl. 09:00

Agenda og avstemmingsmulighet er tilgjengelig på nettportalen 

https://www.digitalearsmoter.no/ 


Det blir oppgitt en egen kode for vårt årsmøte og mobilnummeret ditt blir innloggingskilde for å lese saker og avgi stemme.


Har du ikke sikret deg medlemskap for 2020 er det ennå ikke for sent.
Kontingent kr. 100.- kan betales med Vipps til #05259 og du oppgir da mobilnummeret ditt som melding

Vi vil hjelpe deg så godt som vi kan også i årsmøteperioden og ønsker alle velkommen!  


OM GRENDALAGETMilde og Hjellestad Grendalag jobber for å gjøre Milde og Hjellestad til en enda bedre plass å være for barn og voksne.


I tillegg til våre faste arrangementer hvert år, jobber vi samtidig med å sette fokus på saker som har felles interesse for beboerne.

KONTAKTMilde og Hjellestad Grendalag

PB 16 Hjellestad

5814 BERGEN


info@mhgl.no


https://www.facebook.com/mhgl.no

Copyright @ All rights reserved